Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 108589/4.7.2000 του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρας (από Χ.Θ. 58+500 έως 79+800 και από Χ.Θ. 98+500 έως 115+400)», ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά τεχνικά έργα στην περιοχή Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Έγκριση Μελέτης περί προτεινόμενων έργων διευθέτησης του χειμάρρου Βαρειάς της Δ.Ε. Ναυπάκτου εντός των εγκεκριμένων οριογραμμών του» (ΠΕΤ 2004281727).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Έγκριση Μελέτης Οριοθέτησης Ρεμάτων, Σκάλας, Λαγκαδούλας Δ.Ε. και τμήματος κλάδου του χειμάρρου Βαρειάς Δ.Ε. Ναυπάκτου» (ΠΕΤ 2003281124).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού σε συνολική έκταση 515.756,10 m2, στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΗ», Δ.Κ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΠΕΤ 2012430910).

Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 104892/ 16.06.2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οδικός Άξονας Κόρινθος-Πάτρα» (Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ), ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα (ΠΕΤ 2102480213).

Σελίδα 10 από 49