Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενης επιχωμάτωσης θαλάσσιας περιοχής από το δυτικό άκρο αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής μέχρι το Λιμανάκι Χώρας στη Βόνιτσα», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Μελέτη Τροποποίησης της υπ αριθμ. 166418/22-2-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την α.π. 1848/96085/4-9-2015 απόφασης Γενικού Δντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε., συνολικής ισχύος 24,3 MW, στη θέση «Γάβροβο» της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ/νίας.

Μελέτη Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) που αφορά στην αναβάθμιση κατηγορίας υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου, από τρία αστέρια σε τέσσερα αστέρια δυναμικότητας 267 κλινών, με την επωνυμία Long Beach, που βρίσκεται στην παραλία Λόγγου Αιγίου,Δήμου Αιγιαλείας, Ν. Αχαΐας, με φορέα του υλοποίησης-λειτουργίας την «Διαμαντόπουλος Βασίλης & Ηλίας Μιλτιάδης Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.Ε.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σταθμού συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-3006170, της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτ/νίας»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Μελέτη Οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού».

Σελίδα 10 από 32