Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 4003/64319/02-08-2011 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2312/63481/19-06-2013 και 228238/05-12-2016 Αποφάσεις του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση Ρούσκιο, της Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε. (ΠΕΤ 1901031821)

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Υφιστάμενη καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών-βοδινών-αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα, μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 640kg/ημέρα και κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης και 1000 αμνοεριφίων», σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 175.521,66 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Μπάστα - Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ 1811008927)

Σελίδα 2 από 32