Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας, εγκατάστασης νέου συστήματος απόσμησης και εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού ακαθάρτων – καθαρών υδάτων, της υφιστάμενης Μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ) των «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ» για τη δημιουργία νέου λιγνιτωρυχείου με συνοδό κινητή μονάδα θραύσης – ταξινόμησης λιγνίτη, σε έκταση 64.494,69 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ», ΤΚ Βρεστού, Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας

Σελίδα 2 από 32