Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ. και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)», ιδιοκτησίας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 41.500 τ.μ. στη θέση Μαύρικας, Παναιτωλίου Δ.Ε. Θεστιέων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σελίδα 2 από 34