Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικών ορυκτών (ορυχείο γύψου) σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού 77.254,98 τμ», της εταιρείας «ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.», στη θέση «Βοϊδολίβαδο», ΤΚ Αγίου Ηλία, ΔΕ Αιτωλικού, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας

 

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166830/07-08-2018 (ΑΔΑ: 6Γ30ΟΡ1Φ-ΞΑ5) απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ με θέμα: Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ. αριθ. 5313/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3527/03-05-2006 και 684/8842/07-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ1ΟΡ1Φ-ΕΡ) αποφάσεις για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ» στη θέση «Μονοδένδρι», Δ.Δ. Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αρ. 152288/03.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΕ2ΟΡ1Φ-2ΟΦ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 214198/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ51ΟΡ1Φ-92Ξ) απόφαση του έργου: «Αποθήκευση στερεών Επικινδύνων & μη Επικινδύνων Αποβλήτων», της εταιρείας «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», στο ΟΤ 16, στη ΒΙΠΕ Πατρών, ΠΕ Αχαΐας

Σελίδα 3 από 31