Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο: «Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας θερμομονωτικών πετασμάτων (panel) οροφής, πλαγιοκάλυψης και ψυκτικών θαλάμων, διαμορφωμένων χαλυβδόφυλλων, σωληνουργικών προϊόντων, λεπτοτοίχων προφίλ δομικού χάλυβα – Μεταποίηση χαλυβδουργικών προϊόντων» της ARKHON PANEL AE στη ΒΙΠΕ Πατρών, ΠΕ Αχαΐας

Φάκελος εξαίρεσης από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση και αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου - καθαρισμός διάνοιξη και εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα Μεσολογγίου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο συγκρότημα διαλογής και πλύσης αδρανών υλικών – παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Γέφυρα Αχελώου ή Σκερντέμπεη, ΤΚ Νεάπολης, ΔΕ Νεάπολης, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας

Σελίδα 3 από 32