Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. 4962/05-05-2009 ΑΕΠΟ, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2488/120683/29-09-2014 Απόφαση του Γ.Γ. ΑΔΠΔΕΙ του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)», της εταιρίας ΕΝ.ΔΙ.ΑΛΕ. Α.Ε. σε γήπεδο 4.002,00m2 στη θέση «Μπεΐκι», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1905091326)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)» με φορέα τον Αναγκαστικό ΣΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1903065025)

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ.5079/07-05-2009 ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 3383/52309/20-05-2010, 4231/67254/23-06-2010, 2775/39965/03-06-2011, 1539/30954/05-04-2012 και 2425/116422/26-09-2014 αποφάσεις, του έργου: «Φ/Β Σταθμός συνολικής ισχύος 4,9MW, στη θέση “Κουρτέσι Ι” της ΔΕ Βουπρασίας, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας», της εταιρείας ENELGREENPOWERHELLAS Α.Ε. (ΠΕΤ 1903057527)

Σελίδα 3 από 34