Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 206995/05-12-2016 (ΑΔΑ: Ω27ΡΟΡ1Φ-ΡΦΣ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την 248400/22-12-2016 του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 10MW», της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στις θέσεις «Παλλαράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλίας», της ΔΕ Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ως προς τον τύπο, το ύψος, τις πλατείες και τις θέσεις των Α/Γ, την οδοποιία, τη γραμμή μέσης τάσης, τον οικίσκο εγκατάστασης των πινάκων Μ.Τ. και τον Υ/Σ (μείωση οικοπέδου εγκατάστασης, τάση λειτουργίας και γραμμή διασύνδεσης με τον ΑΣΠΗΕ) (ΠΕΤ 1902051729)

Πάτρα 14.03.2018
Αριθ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/75854/322

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) ο υπ’ αρ. 21864/1425/08.03.2019 (α.π. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/75854/322/12.03.2019) φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΚΥΑ 107017/2006) η ΣΜΠΕ για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (http://www.yme.gr)

και συγκεκριμένα στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.yme.gr/?tid=940&aid=6737

 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του ανωτέρω φακέλου, είναι διαθέσιμα στο ενδιαφερόμενο κοινό που επιθυμεί να λάβει γνώση κατόπιν αιτήματος, το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πάτρα, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

Νικόλαος Μπαλαμπάνης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας, εγκατάστασης νέου συστήματος απόσμησης και εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού ακαθάρτων – καθαρών υδάτων, της υφιστάμενης Μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας

Σελίδα 4 από 34