Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο συγκρότημα διαλογής και πλύσης αδρανών υλικών – παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Γέφυρα Αχελώου ή Σκερντέμπεη, ΤΚ Νεάπολης, ΔΕ Νεάπολης, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικών ορυκτών (ορυχείο γύψου) σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού 77.254,98 τμ», της εταιρείας «ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.», στη θέση «Βοϊδολίβαδο», ΤΚ Αγίου Ηλία, ΔΕ Αιτωλικού, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας

 

Σελίδα 4 από 32