Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου: «Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδομής για την προστασία και αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν.Δ. Αιτωλ/νίας».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των Π.Ο. του έργου «Ιχθυοκαλλιέργειες Αμβρακικού Α.Ε.» του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτνίας.

Φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λατομείου αργίλου με προσθήκη γεώτρησης», στη θέση «Σταριά Ασφαλακτού», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΤΕ.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 2036 ΝΕΟΧΩΡΙ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Αιτωλικού Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 835 ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΡΑ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ πλησίον Άνω Μουσούρας Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Σελίδα 31 από 37