Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,9424 MW, στην θέση «Μπαλταχέρσα» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» λόγω σύνδεσης με υποσταθμό ανύψωσης τάσης και δίκτυο μέσης τάσης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενες υδροληψίες ΤΟΕΒ Γαλατά»

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,7324 MW, στην θέση «Φεγγιά» του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας» λόγω σύνδεσης με υποσταθμό ανύψωσης τάσης και δίκτυο μέσης τάσης

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,347 MW, στην θέση «Φεγγιά» του Δ.Δ. Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» λόγω σύνδεσης με υποσταθμό ανύψωσης τάσης και δίκτυο μέσης τάσης

Σελίδα 32 από 33