Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αρ. 141564/25-7-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του οδικού έργου «Ιονία Οδός: Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) – Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 167980/30-4-2013 ΥΑ ΕΠΟ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΥΗΣ ισχύος 5,835 MW, στη θέση Νησάκι ποταμού Σελινούντα, Δ.Δ. Τέμενης, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας»

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,54 MWp (έργο 1)», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής του έργου στην εταιρεία ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,50 MWp (έργο 2)», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής του έργου στην εταιρεία ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 13,054 MWp», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής του έργου στην εταιρεία ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Σελίδα 32 από 34