Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών ιδιοκτησίας «PREVEZA MARINA Α.Ε.» στην περιοχή του Ακτίου, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 142128/25-7-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του οδικού έργου «Ιονία Οδός: Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. οικ. 166145/13-02-2013 Υ.Α. ΥΠΕΚΑ, ως προς τις Χ.Θ. 5+104.5 έως Χ.Θ. 14+904.4.

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: Τροποποίηση της μεθόδου παραγωγής μεθυλεστέρων, της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ρητινών και βιοκαυσίμων ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ» στη θέση «Καρούτες» του Δ.Δ. Σμίλα του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εκτροφής πέστροφας καθώς και τα συνοδά έργα υδροληψίας, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Καμάρα-Βούλμπερη», Τ.Κ. Πλανητέρου, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαίας, με φορέα υλοποίησης – λειτουργίας του έργου την κ. Καραμάνου Γεωργία.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 141564/25-7-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του οδικού έργου «Ιονία Οδός: Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) – Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. οικ. 167980/30-4-2013 και 174140/28-7-2014 Υ.Α. ΥΠΕΚΑ ως προς τις χ.θ. 105+500 έως 108+700, 115+720 έως 120+700, 152+446 έως 154+796 και 181+710 έως 186+650.

Σελίδα 33 από 37