Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Ανανέωσης της ΑΕΠΟ 122450/19.04.2004 όπως τροποποιήθηκε με τις 102069/26.09.2006 και 4132/134487 ΑΕΠΟ του έργου «Υ-Η σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 5,5 MW, επί του ποταμού Γλαύκου, στην περιοχή Ζουπάτα, του Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας».

Φάκελος Τροποποίησης της με αρ.πρ. 188560/19.01.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., στη Β.ΙΠΕ. Πατρών του Νομού Αχαίας, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ.πρ. 183349/02.02.2014 απόφαση.

Φάκελος Τροποποίησης της α.π. 35921/22.12.94 Απόφασης Έγκρισης Περ/κών Όρων για τα «έργα του λιμένα Πατρών που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου Δήμου Ν. Αχαΐας» της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την α.π. 141484/20.5.05 ΚΥΑ, όσον αφορά στην δημιουργία αγκυροβολίου σκαφών στην περιοχή του προβλήτα Αγ. Νικολάου.

Φάκελος Μ.Π.Ε. για το έργο: Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο εμβαδού 20.137,41 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.», στη θέση «Φαλαγγιές» στο Δ.Δ. Κεχρινιάς, Δήμου Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Φάκελος Μ.Π.Ε. για το έργο: Τροποποίηση και Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) λόγω Η/Μ εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης, της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων και φυτικών ζωοτροφών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΛΣΑΠ Α.Ε.» στη θέση «Φοινικιά» Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτω/νίας

Σελίδα 34 από 37