Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, με παρασκευαστήριο ζωοτροφών και γεωτρήσεις», ιδιοκτησίας «PIGOFARMΑ.Ε.», στη θέση «Μποστάνια» της ΤΚ Καλυβίων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «PANASOLARE.E.», στη θέση «Αηδόνι», ΤΚ Γαβρολίμνης, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «PANASOLARE.E.», στη θέση «Σινιάδες», ΔΕ Οινιάδων, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας

Σελίδα 5 από 32