Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 254MW στη θέση «Ξερότοπος, Κυλφοβούνι & Κουτούπες» των Δ.Ε. Αλυζίας, Αστακού Δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτ/νίας, της εταιρείας ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. VOLTALIA GREECE AE.  (ΠΕΤ 2109620928).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (οδοντωτός) Διακοπτό – Καλάβρυτα Νομού Αχαΐας» (ΠΕΤ 2108597119)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,9MW της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΑΤΗΜΑΤΑ» Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ 2111662629).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση - τροποποίηση της με α.π. 35921/22.12.1994 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λιμένα Πατρών, όπως ισχύει. (ΠΕΤ 2102468515).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδα ΑΕΚΚ της εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στη ΒΙΠΕ Πατρών, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 2110637028).

Σελίδα 6 από 49