Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018 15:43

Φάκελος Ανανέωσης & Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο εργοστάσιο παραγωγής γύψου, γυψοσανίδων και μεταλλικών προφίλ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε», θέση «Πετσουριά», ΔΔ Στάνου, Δ.Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτ/νίας