Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 08:17

Φάκελος ανανέωσης/τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5314/21.08.2003 ΑΕΠΟ όπως αναθεωρήθηκε -τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2850/61865/28-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Φ-ΑΘΙ) απόφαση ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)»...

Φάκελος ανανέωσης/τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5314/21.08.2003 ΑΕΠΟ όπως αναθεωρήθηκε -τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2850/61865/28-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Φ-ΑΘΙ) απόφαση ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)»στη θέση «Κακοπετριά», Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας