Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 11:35

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΟΕ»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου παροχής 200 Nm3/h και τροφοδότηση κυψέλης καυσίμου 300 Kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΟΕ», σε γήπεδο 11,4 στρ, ΤΚ Κάτω Βασιλικής, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας.