Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Οκτώβριος 2018 15:57

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (ραδιολαρίτες)» της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», στη θέση «Κορφάδες - Ράχη Στρίγκλου», των Δ. Πατρέων & Ερυμάνθου, ΠΕ Αχαΐας