Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 14:43

Φάκελος τροποποίησης ΠΟ του έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Υγειονομικών Μονάδων», ιδιοκτησίας της εταιρείας «VAKTRO Scientific - Σταύρος Αγγελόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ», στο ΟΤ 35Β, στη ΒΙΠΕ Πατρών, ΠΕ Αχαΐας