Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018 15:35

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ» στη θέση «Μονοδένδρι», Δ.Δ. Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλ

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166830/07-08-2018 (ΑΔΑ: 6Γ30ΟΡ1Φ-ΞΑ5) απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ με θέμα: Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ. αριθ. 5313/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3527/03-05-2006 και 684/8842/07-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ1ΟΡ1Φ-ΕΡ) αποφάσεις για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ» στη θέση «Μονοδένδρι», Δ.Δ. Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας