Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018 15:08

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο δίαυλο του λιµένα Μεσολογγίου προς υλοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Μεσολογγίου µε τα Ιόνια νησιά» στο Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας