Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 11:53

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο συγκρότημα διαλογής και πλύσης αδρανών υλικών – παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Γέφυρα Αχελώου ....

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Υφιστάμενο συγκρότημα διαλογής και πλύσης αδρανών υλικών – παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Γέφυρα Αχελώου ή Σκερντέμπεη, ΤΚ Νεάπολης, ΔΕ Νεάπολης, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλ/νίας