Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2019 15:01

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) «Λατομείου μαρμάρων», έκτασης 43,8 στρεμ., με φορέα την «Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Σπηλιές», ΤΚ Ματσουκίου, ΔΕ Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτ/νία

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) «Λατομείου μαρμάρων», έκτασης 43,8 στρεμ., με φορέα την «Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Σπηλιές», ΤΚ Ματσουκίου, ΔΕ Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτ/νίας