Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 07 Ιανουάριος 2019 12:46

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση έργων αποχέτευσης και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου -Αποχέτευση Αντιρρίου» με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου