Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2019 09:15

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας ισχύος 100 kW» ιδιοκτησίας της εταιρείας: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ», στη θέση «ΣΠΑΡΤΟΤΡΑΧΗ», ΤΚ Μολύκρειου, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας