Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 16:14

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ) των «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ» ...

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΑ) των «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ» για τη δημιουργία νέου λιγνιτωρυχείου με συνοδό κινητή μονάδα θραύσης – ταξινόμησης λιγνίτη, σε έκταση 64.494,69 τ.μ. στη θέση «ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ», ΤΚ Βρεστού, Δ. Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας