Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2019 12:51

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού», της εταιρείας «UNILEVEL – KNORR Α.Β.Ε.Ε», δυναμικότητας επεξεργασίας 1000 τόνων νωπής τομάτας ημερησίως που εδρεύει στη ΔΕ Γαστούνης, Δ. Πηνειού, ΠΕ Ηλε