Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 15:49

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Υφιστάμενο Σφαγείο και μονάδα θερμικής επεξεργασίας – αδρανοποίησης παραπροϊόντων κρέατος», της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΦΑΡΜ Α.Ε.», που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Αμαλιάδας, ΠΕ Ηλείας