Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Απρίλιος 2019 14:31

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ρητινών και βιοκαυσίμων», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ» στη θέση «Καρούτες», ΔΔ Σμίλα, ...

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου:«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ρητινών και βιοκαυσίμων», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ» στη θέση «Καρούτες», ΔΔ Σμίλα, Δ. Αρχαίας  Ολυμπίας, ΠΕ Ηλείας, ΠΔΕ, ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1902041621)