Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 08:19

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στον ποταμό Σελινούντα, ισχύος 5,835MW», ιδιοκτησίας Αθανασίου Παναγόπουλου, στην περιοχή «Νησάκι», ΤΚ Τέμενης, ΔΕ Αιγίου, Δ. Αιγιάλειας, ΠΕ Αχαΐ