Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 13:53

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Υφιστάμενη καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών-βοδινών-αιγοπροβάτων ...

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του έργου: «Υφιστάμενη καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών-βοδινών-αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα, μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 640kg/ημέρα και κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης και 1000 αμνοεριφίων», σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 175.521,66 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Μπάστα - Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ 1811008927)