Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 14:43

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 4003/64319/02-08-2011 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2312/63481/19-06-2013 και 228238/05-12-2016 Αποφάσεις του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW ....

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 4003/64319/02-08-2011 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2312/63481/19-06-2013 και 228238/05-12-2016 Αποφάσεις του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση Ρούσκιο, της Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε. (ΠΕΤ 1901031821)