Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 12:10

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 1000346» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στη θέση «Περγάντι», ΤΚ Θυρίου, ΔΚ Βόνιτσας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτων