Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 13:18

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ.5079/07-05-2009 ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί ... του έργου: «Φ/Β Σταθμός συνολικής ισχύος 4,9MW, στη θέση “Κουρτέσι Ι” της ΔΕ Βουπρασίας, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας», της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ.5079/07-05-2009 ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 3383/52309/20-05-2010, 4231/67254/23-06-2010, 2775/39965/03-06-2011, 1539/30954/05-04-2012 και 2425/116422/26-09-2014 αποφάσεις, του έργου: «Φ/Β Σταθμός συνολικής ισχύος 4,9MW, στη θέση “Κουρτέσι Ι” της ΔΕ Βουπρασίας, Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας», της εταιρείας ENELGREENPOWERHELLAS Α.Ε. (ΠΕΤ 1903057527)