Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 12:07

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)» με φορέα τον Αναγκαστικό ΣΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα», ...

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)» με φορέα τον Αναγκαστικό ΣΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1903065025)