Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 15:43

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. 4962/05-05-2009 ΑΕΠΟ, ...του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)»

Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αρ. 4962/05-05-2009 ΑΕΠΟ, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 2488/120683/29-09-2014 Απόφαση του Γ.Γ. ΑΔΠΔΕΙ του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)», της εταιρίας ΕΝ.ΔΙ.ΑΛΕ. Α.Ε. σε γήπεδο 4.002,00m2 στη θέση «Μπεΐκι», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1905091326)