Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2019 16:05

Φάκελος Ανανέωσης / Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λατομείο Σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 88.679,96 τ.μ.», με φορέα την εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ», στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΔΚ Λεπενούς, ΔΕ Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1904079728)