Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2022 19:19

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,5MW και συνοδά έργα οδοποιίας ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ΛΕΙΨΟΥΤΑ-ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,5MW και συνοδά έργα οδοποιίας ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ‘ΛΕΙΨΟΥΤΑ-ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ’, των Δ.Ε. Τριταίας και Λασιώνος των Δήμων Ερύμανθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΠΕΤ 2202725020).