Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2022 19:20

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25.7.2005 του έργου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 141564/25.7.2005 (όπως ισχύει) του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις, τμήμα S2, Χ.Θ. 107+120 – Χ.Θ. 141+500» (ΠΕΤ 2201703218).