Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2022 19:47

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού στη θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ», Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (ΠΕΤ 1905100218)