Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022 21:07

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Μεσολογγίου»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Μεσολογγίου», Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΠΕΤ 2202719726).