Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022 17:12

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ‘ΨΩΡΙΑΡΗΣ’ της Δ.Ε. Θέρμου και Πλατάνου των Δήμων Θέρμου και Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας GREENTOP ΑΙΤΩΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».