Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022 09:17

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. στη θέση, Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΡΙΟΥ του Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ¨ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.¨ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΓΟΥΒΕΣ¨, Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ, Δ.Ε. ΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 2207797727).