Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2022 08:41

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Μονάδα κομποστοποίησης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.:233820/21-12-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ.: 118486/08-07-2021 Απόφαση Τροποποίησης Π.Ο. για το έργο: Μονάδα κομποστοποίησης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση – σταθεροποίηση, βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών – αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών», της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Ο.Τ. 35Β, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, λόγω προσθήκης μονάδας αποτέφρωσης ΕΑΥΜ. (ΠΕΤ 2010391023).