Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2022 08:42

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ, με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 1000353»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ, με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 1000353», που είναι κατασκευασμένος επί εδάφους στη θέση «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ», του Δήμου Πηνειού, Δ.Ε. Βαρθολομιού, Π.Ε. Ηλείας, Π.Δ.Ε. και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND. (ΠΕΤ 2207798626).