Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022 19:01

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φράγμα Αχυρών και Αδρευτικό δίκτυο Κεντρικού Ξηρόμερου, της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φράγμα Αχυρών και Αδρευτικό δίκτυο Κεντρικού Ξηρόμερου», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΕΤ 2105527416).