Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022 19:02

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 13MW στη θέση «ΚΟΝΤΟΜΑΡΩ» ΔΕ Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 13MW στη θέση «ΚΟΝΤΟΜΑΡΩ» ΔΕ Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας INTERPHOTON ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (ΠΕΤ 2204746420).