Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 09:02

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 76,7 MW, στις θέσεις ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ισχύος 33,0 MW και ΒΕΛΟΥΤΣΑ ισχύος 43,7 MW

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 76,7 MW, στις θέσεις ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ισχύος 33,0 MW και ΒΕΛΟΥΤΣΑ ισχύος 43,7 MW, της Δ.Ε. Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΠΕΤ 2206787315).