Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022 09:04

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία θέσης «MSC ΠΑΤΡΑ 1200200»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία θέσης «MSC ΠΑΤΡΑ 1200200», επί της οδού Ερρίκος Ντυνάν 79, περιοχή Σαμάκια Αρόης, Δ.Ε. Πατρέων, Δήμου Πατρέων, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με τις εταιρείες VODAFON και DIGEA. (ΠΕΤ 2206794022).