Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022 18:29

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τοματοπολτού, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Σαβαλίων του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «υφιστάμενη μονάδα παραγωγής τοματοπολτού, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Σαβαλίων του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας».(ΠΕΤ 1905101422).