Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022 18:30

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 79,728 MW στη θέση «ΣΤΑΪΚΟΥ» ΔΕ Αμφιλοχίας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 79,728 MW στη θέση «ΣΤΑΪΚΟΥ» ΔΕ Αμφιλοχίας, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΠΕΤ 2203737123).