Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022 16:09

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) «Ποντιάς» ισχύος 1,3MW στη Δ.Ε. Καλαβρύτων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) «Ποντιάς» ισχύος 1,3MW στη Δ.Ε. Καλαβρύτων, Δ. Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, με ΠΕΤ 2110649528.