Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 13:46

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 12 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,0 MW»

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 12 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,0 MW συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 24 MW, με προσθήκη μιας Α/Γ (Α/Γ 13) ισχύος 2,0 MW, δηλαδή συνολικά 13 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,0 MW συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 26 MW» της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στη θέση Λούζες – Αγκαθάκι – Ρίγανι στο Δήμο Ναυπάκτου Ν.Αιτωλοακαρνανίας.