Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 09:45

Φάκελος Ανανέωσης για την Παράταση Ισχύος της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 ΚΥΑ ΕΠΟ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Πάτρας

Φάκελος Ανανέωσης για την Παράταση Ισχύος της υπ. αρ. 123301/17.2.2004 ΚΥΑ ΕΠΟ της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 79+800 έως Χ.Θ. 47+600 (περιοχή Αιγίου) – όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.